Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Koncert i film na cmentarzu -

Koncert muzyki filharmonicznej i pokaz filmu „Nekropolis” przed kaplicą Scheiblera na Starym Cmentarzu organizuje Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem. Towarzystwu do realizacji przedsięwzięcia brakuje 50 tys. zł, o które zwróciło się do radnych z komisji promocji. Radni zobowiązali się, że o pieniądze będą starać się u skarbnika miasta.
- Koncert i pokaz filmu to ukoronowanie 15-lecia kwest na Starym Cmentarzu – tłumaczy Cezary Pawlak, prezes TOnSC. – Potem chcemy wydać płytę z nagraniem, występu zespołu kameralnego Filharmonii Łódzkiej.
Koncertowi towarzyszyć ma pokaz „Nekropolis”, filmu, który nie może doczekać się wydania. Organizatorzy zakładają, że projekcja na cmentarzu będzie cieszyć się zainteresowaniem publiczności. Koncert i projekcja mają się odbyć 3 października, miesiąc przed kwestą.
/Ad./

 

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone