Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Ile dał Kraków? - Śladem naszych publikacji -

 

Śladem naszych publikacji

Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy Prawo Prasowe (Dz.U.Poz. 24 z 1984 roku z późniejszymi zmianami) proszę o sprostowanie informacji zawartych w artykule pt. “Ile dał Kraków”, autorstwa Katarzyny Kachel, opublikowanym 9 kwietnia br. w “Gazecie Krakowskiej”.
- Nieprawdą jest, że miasto, jak twierdzi autorka artykułu, nie dba o “majątek który został mu darowany”. Kasety z filmem pn. “Barok Krakowski” przekazane przez realizatora ówczesnemu Wydziałowi Kultury zostały następnie przesłane do miejskich instytucji kultury. Pozostałe filmy, tj. “Złota jesień krakowskiego średniowiecza” oraz “Barok Krakowski” Wydział Edukacji i Kultury przekazał do Wydziału Rozwoju Miasta z prośbą o ich wykorzystanie w celach promocyjnych.
- Na temat opisanej w artykule sprawy Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Marek Podoluk nigdy nie wyraził opinii: “To nie Pavarotti czy Madonna”. Urząd Miasta Krakowa w pełni docenia wysiłki realizatorów filmów. Niestety ze względu na ograniczenia budżetowe oraz inne zobowiązania wynikające z zaplanowanych wcześniej zadań Wydziału Edukacji i Kultury nie było możliwości dofinansowania kolejnych propozycji wytwórni.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że autor filmu “Złota jesień krakowskiego średniowiecza” przekazał bezpłatnie 20 egzemplarzy wyżej wymienionej produkcji, jednakże nie był to akt darowizny, tylko element rozliczenia umowy zawartej z Wydziałem Edukacji i Kultury. Kasety zostały przekazane krakowskim placówkom oświatowym.

rzecznik prasowy prezydenta miasta Krakowa Jan BEREZA

Do sprawy wrócimy jutro.

 

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone