Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Prawdziwy skarb -

 

Filmowy skarb o którym pisano w nr 238 Głosu Szczecińskiego z dn. 09.X.br. znajduje się w Dziale Zbiorów Regionalnych Biblioteki Miejskiej. To 40 min. film pt. „Dębno w 40-leciu PRL” zrealizowany wespół z pracownikami Biblioteki w 1984 r. przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi na zlecenie Towarzystwa Miłośników Dębna na 16 mm taśmie. Koszt realizacji wyniósł ok. 900 tys. zł. Premierowy pokaz filmu odbył się podczas obchodów 40 rocznicy wyzwolenia Dębna w dn. 04 lutego 1985 r. w ówczesnym kinie „Przedwiośnie”.
Po czym był wielokrotnie wyświetlany w kinie dla młodzieży szkolnej. Oto realizatorzy: scenariusz i reżyseria Andrzej B.Czulda, zdjęcia Bogdan Plewczyński, montaż Elżbieta Skrzydło, komentarz Janina Tylman, kierownictwo produkcji Paweł Hertel, czyta Tadeusz Sznuk.
W roku 1996 na zlecenie Biblioteki Miejskiej film został zrealizowany na kasetach VHS – 10 szt. przez Wytwórnię Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych Edukacyjnych Łodzi, a koszt przeróbki i kaset to kwota 652,90 zł.
Zarówno filmowa oryginalna taśma 16 mm – druga pozostała w ówczesnym kinie „Przedwiośnie”, jak i kasety są w zbiorach Biblioteki, podobnie jak wiele innych dokumentów życia społecznego świadczących o przeszłości historycznej naszego miasta i gminy.
J.T


 

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone