Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Krakowskie Oblicza Kultury -


 

Trzy filmy zrealizowane przez Andrzeja B. Czuldę: “Złota jesień krakowskiego średniowiecza”, “Krakowskie oblicza renesansu i manieryzmu” oraz “Barok krakowski”, są w istocie świetnymi warsztatowo i bezbłędnymi merytorycznie ogromnie atrakcyjnymi wykładami na temat historii zabytków Krakowa. Udział w nich profesora Tadeusza Chrzanowskiego sprawia, że widzowie mają pełne zaufanie do twierdzeń wygłaszanych w filmach, a świetne zdjęcia, precyzyjny montaż i atrakcyjnie pomyślana realizacja powodują, że rzecz ogląda się z niesłabnącym zainteresowaniem.

( J.Marta Piszczatowska – Redakcja Dziedzictwa Kulturowego TV Polonia )

 

Powstało bowiem dzieło monumentalne, nie mające odpowiednika w rodzimej działalności telewizyjnej i filmowej. Rzecz zrealizowana została rzetelnie, pokazując przedmioty i obiekty architektonicznie rzadko eksponowane, niedostępne szerszej publiczności, ale także te powszechnie rozpoznawane, tyle że ukazane w sposób niebanalny. Całość robi bardzo dobre wrażenie, dokumentując obecny stan zachowania oraz aktualną wiedzę na ten temat, stanowi jednocześnie dokument dla następców.

( Maciej Wojtyński – Redakcja Programów Edukacyjnych Programu 1 TVP S.A. )

 

Od:                 Norman Davies
Do:                 Andrzej B. Czulda
Wysłano:        9 grudnia 2002  17:57
Temat:            Kraków

Szanowny Panie,
To była duża przyjemność obejrzeć filmy o Krakowie. Przepraszam, że tak długo mi to zabrało, u nas czasem długo czeka się na moment spokoju. Świetny pomysł uzupełnienia wykładu inscenizacją, miasto nabiera życia na ekranie…
Oboje z Mężem życzymy wielu sukcesów i dziękujemy, że zechciał się Pan pofatygować, aby sprawić radość oglądania Krakowa w Oksfordzie.
Do zobaczenia w Krakowie, ukłony, Daviesowie

 

ZŁOTA JESIEŃ KRAKOWSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

Nagroda - Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
III Przegląd Filmów Naukowych
Kraków 2001

Fascynująca, przepełniona erudycją opowieść profesora Tadeusza Chrzanowskiego, twórcza pasja reżysera i świetne zdjęcia wprowadzają nas w atmosferę średniowiecznego Krakowa i przybliżają związaną z tą epoką wspaniałą sztukę gotyku. To sztuka przede wszystkim sakralna, z dominującą rolą architektury o znakomitych proporcjach i harmonii, to kościoły o strzelistych wieżach, ostrych łukach, żebrowych sklepieniach i świetlistych witrażach. Niejeden z oglądających film, któremu wydaje się, że zna te zabytki, otworzy szeroko oczy ze zdumienia nad ich pięknem tak tu bliskim, niemal że dotykalnym.
Podziwiamy więc kościoły franciszkanów i dominikanów, katedrę na Wawelu, kościół Bożego Ciała na Kazimierzu, zespół klasztoru augustianów z kościołem pod wezwaniem św. Katarzyny i najznakomitszy przykład XIV-wiecznej architektury Krakowa – bazylikę Mariacką, z jej ołtarzem głównym, dziełem Wita Stwosza, stanowiącym apogeum rzeźby późnogotyckiej. Pochylamy się nad pomnikami nagrobnymi władców na Wawelu, a wśród nich najwspanialszym, wykonanym przez Wita Stwosza i jego współpracownika, poświęconym Kazimierzowi Jagiellończykowi.
Ten średniowieczny Kraków – stolica wielkiego państwa, centrum handlu międzynarodowego, ośrodek kultury i ważny ośrodek życia naukowego budzi w nas słuszną dumę i przekonanie o odwiecznej przynależności do europejskiej cywilizacji i o znaczącym w niej miejscu.

 

scenariusz i reżyseria
Andrzej B. Czulda

zdjęcia
Jacek Siwecki

narracja i konsultacja
prof. Tadeusz Chrzanowski

montaż
Zbigniew Niciński

opracowanie muzyczne
Bogumiła Kłopotowska

kierownictwo produkcji
Krzysztof Sułek

produkcja
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi

Telewizja Polska S.A. Program 1
Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
Telewizja Polska S.A. Program Satelitarny TV Polonia
Film powstał przy współudziale Agencji Scenariuszowej,
współfinansowany przez
Agencję Produkcji Filmowej
Gminę Miasta Krakowa
Polski Bank Inwestycyjny S.A. w Warszawie
rok produkcji  2000     czas emisji  50’     Betacam     wersja polska
Zwiastun 1'

 

KRAKOWSKIE OBLICZA RENESANSU I MANIERYZMU

Niestrudzony przewodnik po zabytkowym Krakowie profesor Tadeusz Chrzanowski wprowadza nas tym razem w świat renesansu i manieryzmu. Krakowski renesans rodził się przede wszystkim na królewskim dworze Jagiellonów. Osiągnął swoje apogeum za panowania Zygmunta Starego. To po jego wstąpieniu na tron rozpoczął się okres przebudowy zamku wawelskiego na wielką renesansową rezydencję z jej przepięknymi krużgankami, “Salą pod głowami”, bogatymi fryzami w większości reprezentacyjnych sal, kamiennymi portalami. Kaplica Zygmuntowska z królewskimi nagrobkami i srebrnym ołtarzem wzbogaca wawelską katedrę, tak jak i ogromny dzwon, zwany dzwonem Zygmunta, który podziwiamy na katedralnej wieży.
W dobie renesansu rozkwitały właściwie wszystkie gałęzie sztuki, w tym malarstwo miniatorskie /Kodeks Behema/, portretowe /portrety biskupów/, zaś po następcy Zygmunta Starego – Zygmuncie Auguście pozostała wspaniała kolekcja arrasów.
Krakowski renesans to także Sukiennice z ich przepiękną attyką, to kamienice: Bonerowska, Dziekańska, Prałatówka, to kaplica Myszkowskich przy kościele dominikanów i wiele jeszcze innych dzieł – świadków złotego wieku – wspaniałych kart naszej historii i dzieł sztuki, które mogą być przedmiotem jakże słusznej narodowej dumy.

 

scenariusz i reżyseria
Andrzej B. Czulda
zdjęcia
Jacek Siwecki
narracja i konsultacja 
prof. Tadeusz Chrzanowski
montaż
Zbigniew Niciński
opracowanie muzyczne
Bogumiła Kłopotowska
kierownictwo produkcji
Krzysztof Sułek
produkcja
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
Telewizja Polska S.A. Program 1
Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
Telewizja Polska S.A Program Satelitarny TV Polonia
Film powstał przy współudziale Agencji Scenariuszowej,
współfinansowany przez
Agencję Produkcji Filmowej
Polski Bank Inwestycyjny S.A. w Warszawie
rok produkcji  2000     czas emisji 50’     Betacam     wersja polska
Zwiastun 1'

 

 

BAROK KRAKOWSKI

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
I Przegląd Filmów Naukowych
Kraków 1997

Film powstał jako cząstka większego przedsięwzięcia odsłaniającego kolejne epoki królewskiego miasta Krakowa. Formuła filmu w gruncie rzeczy nie mogła być inna jak niespieszny spacer poprzez barokowy Kraków w towarzystwie wybitnego znawcy. Specjalistą jest ekspert ds. baroku przy Radzie Europy, prezes Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski. Jego swobodnej opowieści oddano czasy, miasto, ludzi i dzieła. W takim założeniu nie ma niespodzianek i nic nie zakłóca zajmującej relacji. W takt słowa kamera odkrywa powietrzne perspektywy Krakowa i najbliższych okolic, schodzi do wybranych obiektów i analizuje ich zewnętrzne i wewnętrzne szczegóły. W nastrój baroku wprowadza nas też oryginalna muzyka barokowa dawnych mistrzów polskich, a w szczególności krakowskich, perfekcyjnie wykonana przez zespół muzyki dawnej “Fiori Musicali” pod kierunkiem Zygmunta Kaczmarskiego. Wykonany z ogromnym pietyzmem i znajomością tematu film, pozwala na wydobycie wartości zabytków.

 

scenariusz i reżyseria
 Andrzej B. Czulda
zdjęcia
Jacek Siwecki
narracja i konsultacja
prof. Tadeusz Chrzanowski
montaż
Krystyna Makarewicz
muzyka
Zygmunt Kaczmarski
i zespół muzyki dawnej “Fiori Musicali”
kierownictwo produkcji
Waldemar Krzak
produkcja
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi
Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
Film powstał przy współudziale Agencji Scenariuszowej,
współfinansowany przez
Agencję Produkcji Filmowej
Radę Europy w Strasbourgu
Urząd Miasta Krakowa
Urząd Wojewódzki w Krakowie
rok produkcji  1994     czas emisji  50’     Betacam     wersja polska
Zwiastun 1'

wersja angielska:    The Baroque of Cracow
  wersja francuska:    Le Baroque de Cracovie
wersja niemiecka:   Das Krakauer Barock


 

Zrealizowane części stanowią część 6-odcinkowej serii, całościowo traktującej o sztuce i historii Krakowa. Gotowe są scenariusze kolejnych trzech części;

Część 1 – KRAKÓW DOBY PIERWSZYCH PIASTÓW
Obejmuje najstarszy okres Krakowa a więc, styl przedromański i romański tzn. do pierwszych lat wieku XIII.

Część 5 – KRAKOWSKA EPOKA ROMANTYZMU
Obejmuje dzieje i sztukę Krakowa w okresie II połowy XVIII wieku do pierwszych lat II połowy wieku XIX, a konkretnie do Powstania Styczniowego. Jest więc to epoka klasycyzmu i romantyzmu, przypadająca na okres panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, czasy rozbiorów, epokę napoleońską, czas Wolnego Miasta Krakowa i wreszcie okupacji austriackiej.

Część 6 – KRAKÓW PRZEŁOMU WIEKÓW
Obejmuje dzieje i sztukę Krakowa w okresie II połowy XIX wieku po lata 30-te wieku XX. Jest więc to okres realizmu, eklektyzmu, Młodej Polski i modernizmu. Okres wielkich malarzy: Kossaka, Matejki, Kotsisa, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Fałata, Chełmońskiego i wielu innych. To okres w dziejach Krakowa, gdy stał się prawdziwą stolicą kulturalną i duchową Polski.

 

Jerzy Wysokiński
Doradca Prezydenta RP
KANCELARIA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

                                                                                  Pan Dyrektor
                                                                                  Andrzej Traczykowski
                                                                                  Wytwórnia Filmów Oświatowych
                                                                                  i Programów Edukacyjnych

             Szanowny Panie Dyrektorze, 

            Zostałem zobowiązany, by przekazać wiadomość, że Prezydent Rzeczypospolitej Pan Aleksander Kwaśniewski z dużym zaciekawieniem odniósł się do inicjatywy przygotowania cyklu dokumentalnych filmów pod wspólnym tytułem „Krakowskie oblicza kultury”. Jest to przedsięwzięcie bardzo ambitne, zapewne niełatwe w realizacji, ale bardzo ważne dla ukazania i utrwalenia wielowiekowych zdarzeń, które kształtowały krakowską rzeczywistość i zadecydowały o jego dniu dzisiejszym. Zapewne cykl tych filmów pozwoli też ukazać jak Kraków, siedziba królów polskich, oddziaływał na kulturalne przeobrażenia całej Polski. 

            Zarówno osoba reżysera Pana Andrzeja B. Czuldy jak i Prof. Tadeusza Chrzanowskiego, którego zasługi dla ratowania i odbudowy krakowskich zabytków są nie do przecenienia, pozwalają sądzić, że całe przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, nie tylko artystycznym. 

            Mam obowiązek przekazać Panu i wszystkim osobom zaangażowanym w tworzeniu filmów najlepsze życzenia od Pana Prezydenta, by dzieło zwieńczone zostało spodziewanym powodzeniem. 

                                                                                              Z poważaniem 

                                                                                              ( podpis nieczytelny )

 


SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Komisja Kultury i Środków Przekazu

              Szanowni Państwo! 

                        Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi jest producentem trzech bardzo ważnych średniometrażowych filmów z cyklu „Krakowskie oblicza kultury”. Filmy reżyserowane przez Pana Andrzeja B. Czuldę noszą tytuły: ZŁOTA JESIEŃ KRAKOWSKIEGO ŚREDNIOWIECZA, KRAKOWSKIE OBLICZA RENESANSU I MANIERYZMU oraz BAROK KRAKOWSKI. 

            Filmy te w sposób niezwykle staranny i na bardzo wysokim poziomie artystycznym pokazują historię i sztukę tych epok w Krakowie, zaś największym walorem jest fakt, iż narratorem i przewodnikiem po epokach jest wybitny znawca tematu, świetny gawędziarz Profesor Tadeusz Chrzanowski, prezes Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. 

            Do ukończenia zaprojektowanego cyklu, który zamknąłby najbardziej znaczące okresy i dokonania krakowskiej, a tym samym polskiej sztuki brakuje jeszcze trzech filmów:
1. KRAKÓW DOBY PIERWSZYCH PIASTÓW - obejmujący najstarszy okres Krakowa, a     więc styl przedromański i romański tzn. do pierwszych lat wieku XIII.
2. KRAKOWSKA EPOKA ROMANTYZMU - obejmujący dzieje i sztukę Krakowa II połowy XVIII wieku do pierwszych lat wieku XIX.
3. KRAKÓW PRZEŁOMU WIEKÓW - obejmujący dzieje i sztukę Krakowa II połowy XIX wieku po lata 30-te wieku XX. 

Zrealizowane z ogromnym pietyzmem wymienione trzy filmy zyskały uznanie krytyki, a wyświetlane w Telewizji Polskiej oraz w Telewizji Satelitarnej POLONIA zdobyły wysoką oglądalność. Prezentowane na festiwalach w Paryżu, Zakopanem i Krakowie zostały obsypane nagrodami. Filmy obejrzał Prezydent RP i papież Jan Paweł II, który skierował do realizatorów list z podziękowaniami. Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu uznała filmy za znakomity materiał promujący polską kulturę w Polsce i Unii Europejskiej.
            Dokończenie cyklu stworzy całość wypełniającą monograficzny portret roli Krakowa jako miejsca najważniejszego dla polskiej kultury.
            Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu uznała, że dokończenie tego cyklu możliwie szybko jest niezwykle ważne. 

            Szanowni Państwo! 

            Podkreślając walory dzieła i potrzebę jego dokończenia apelujemy do Wszystkich, którzy zechcieliby stać się sponsorami tego dzieła, aby pozytywnie przychylili się do jego dokończenia. Z pożytkiem dla polskiej kultury, dla Krakowa, a także dla promocji Polski w Europie w Świecie. 

            W imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP 

                                                                                              Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Ryszard Sławiński


SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA 

            Uprzejmie informujemy, iż w latach 1994-2000 Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi przy udziale TV S.A. wyprodukowała w reżyserii p. Andrzeja Czuldy trzy filmy:
- Złota jesień krakowskiego średniowiecza
- Krakowskie oblicza renesansu i manieryzmu
- Barok krakowski
 
Filmy te, których konsultantem i narratorem był prof. Tadeusz Chrzanowski ukazują bogactwo architektury i sztuki Krakowa, odnowione z wielkim trudem i pietyzmem w ciągu około 25 lat przy udziale środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Proces odnowy zabytków Krakowa i działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przebiega pod patronatem Prezydenta RP p. Aleksandra Kwaśniewskiego. Filmy są doskonałą ilustracją wspaniałych kart naszej historii, bogactwa architektury i sztuki, ukazują troskę współczesnych o dziedzictwo narodowe i są przedmiotem narodowej dumy. Posiadają także olbrzymią wartość promocyjną i edukacyjną.
Istnieje potrzeba i możliwość kontynuacji tego cyklu. Prof. Tadeusz Chrzanowski i Andrzej B.Czulda gotowi są do realizacji kolejnych odcinków:
- Kraków doby pierwszych Piastów
- Krakowska epoka romantyzmu
- Kraków przełomu wieków
Nie można ich finansować z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, bowiem Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jako jego dysponent może środki z tego Funduszu kierować wyłącznie na prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowej architekturze Krakowa.
            O środki na produkcję kolejnych filmów organizatorzy zwracają się do sponsorów. Informując o powyższym serdecznie i gorąco prosimy o zainteresowanie się tą propozycją i udział w jej finansowaniu. 

 

Podsekretarz Stanu
W Kancelarii Prezydenta RP                                                      
Z-ca Przewodniczącego                                                     
S K O Z K                                                        
Edward Stanisław Szamański         

Przewodniczący
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
prof. Tadeusz Chrzanowski

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone