Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Święto Wojska Polskiego -

 

W znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze Wojsko Polskie podkreślało zawsze swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa, ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia wbrew zaborcom i okupantom. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię, umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do ich tradycji nawiązują obecnie oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej.
Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie drugiej wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i ludowym Wojsku Polskim do 1947 r. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego 12 października, upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 DP im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednak ten czyn zbrojny, był jednym z wielu epizodów na szlaku bojowym żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Dla wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych i politycznych. W środowiskach wojskowych i w kręgach kombatanckich, w tym również na forum Sejmu, wskazywano na potrzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały naród. I tak mocą ustawy z 30 lipca 1992 roku, Sejm Rzeczpospolitej, ustanowił Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.
Nawiązywano w ten sposób do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia czynu zbrojnego żołnierzy Wojska Polskiego w obronie ojczyzny w 1920 r.
„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

 

realizacja
Andrzej B. Czulda
scenariusz
Andrzej B.Czulda
Aleksander Garbacz

zdjęcia
Zbigniew Kotecki, Józef Sikora
oraz archiwum WFO
 komentarz
Aleksander Garbacz
konsultacja
Tadeusz Krząstek
montaż
Jarosław Danielski
dźwięk i opracowanie muzyczne
Bogumiła Kłopotowska
Robert Buczkowski –
MR Studio
lektor
Grzegorz Pawlak
grafika komputerowa
Bogdan Plewczyński
kierownictwo produkcji
Marek Karasiński
współpraca produkcyjna
Jacek Pieczyński
Zdzisław Szczepaniak
Wojciech Gaworski
produkcja
Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych
dla
Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Ministerstwa Obrony Narodowej
rok produkcji  2003, czas emisji  34’  Betacam
wersja polska

 

 

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone