Strona główna

Biografia

Filmografia

Z prasy

Inne

Opowiadania

Kontakt


Andrzej B. Czulda

- Między złotym a srebrnym wiekiem (z cyklu "Dzieje kultury polskiej") -


 

W roku 1572 wraz z bezpotomną śmiercią króla Zygmunta Augusta kończyło się panowanie dynastii Jagiellonów. Kończyły się też czasy pokoju. Nadchodziły lata wojen z Moskwą, Szwecją i Turcją. Rzeczpospolita Obojga Narodów była nadal państwem potężnym i znaczącym w kulturze europejskiej. Koniec Jagiellonów nie oznaczał końca Złotego Wieku. Jan Kochanowski miał dopiero napisać “Treny”, tworzyli poeci: Sebastian Grabowiecki i Mikołaj Sęp-Szarzyński. Powoli zmieniały się upodobania, styl życia, gusta artystyczne. W sztuce manieryzm zdobywał przewagę nad renesansem, do głosu dochodził już barok. Nadszedł czas królów elekcyjnych; w 1547 koronowany na króla Polski został Henryk Walezy, który jednak po czterech miesiącach uciekł do Francji. Królem okrzyknięto ostatnią Annę Jagiellonkę, dając jej za męża kandydata z Siedmiogrodu – Stefana Batorego. Jednym z największych ludzi tego okresu był hetman wielki koronny Jan Zamoyski. W 1587 roku tron Polski obejmuje Zygmunt III ze szwedzkiej dynastii Wazów. Na jego panowanie przypada przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Zapowiada się nowa epoka w dziejach polskiej kultury, nazywana niekiedy “Wiekiem Srebrnym”...

reżyseria
Leszek Skrzydło
II reżyser
Andrzej B. Czulda
scenariusz
Leszek Skrzydło
komentarz
Leszek Skrzydło
zdjęcia
Janusz Czecz
redakcja
Teresa Oziemska
opracowanie muzyczne
Bogumiła Kłopotowska
dźwięk
Zofia Kucharska-Kowalik
montaż
Elżbieta Skrzydło
kierownictwo produkcji
Waldemar Krzak
współpraca
Wojciech Chmielewski , Józef Sikora , Grzegorz Stelmasiak
konsultacja
Andrzej Wyrobisz
wystąpili
prof. Maria Bogucka , prof. Andrzej Nadolski , prof. Tadeusz Chrzanowski
rok
1993     WFO
gatunek
film historyczny, dokument inscenizowany
dane techniczne
55' barwny

 

 

 

 

 


Project by Betinho
Wszelkie prawa zastrzeżone